Minőség és környezet irányítási politika

A MISKOLC HÁLÉP 2000 Távközlési Hálózatépítő Kft. távközlési, kábel tv-hálózat tervezése építése, SAT tv szerelése, valamint épületvillamossági szerelés, kivitelezés szakterületeken folyamatosan törekszik a térségben elfoglalt piaci helyzetének javítására, méretének bővítésére és egyre növekvő üzleti részesedés megszerzésére.

Meggyőződésünk, hogy minden, amit a minőség- és a környezetközpontú gondolkodás területén Megrendelőink érdekében teszünk, fontos záloga a vállalkozásunk folyamatos működésének, sikerességének.

Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem iránt.  A cégvezetés a környezet védelmét a gazdasági tevékenyégével azonos fontosságúnak tekinti. Minden tőle telhetőt megtesz a környezetszennyezés megelőzésére, illetve a folyamatos javításra.

Fejlesztéseinkben figyelembe vesszük a környezetvédelem szempontjait, igyekszünk a tevékenységünk által okozott környezeti terheléseket csökkenteni, anyag- és energiatakarékos technológiákat alkalmazni. Munkánk során betartjuk a ránk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat és határozatokat, valamint a cégünk által vállalt egyéb környezetvédelmi követelményeket.

Célunk a szerelési hulladékok mennyiségének, a munkagépek, szállítójárművek légszennyezésének, valamint a külső munkaterületeken az általunk okozott zajterhelésnek a csökkentése.

Tudatában vagyunk annak, hogy a minőség és a környezetközpontú gazdálkodás átgondolt és rendszeres munka eredménye.

Továbbra is elégedett Megrendelőket szeretnénk, ezért szolgáltatásaink elismerten jó minősége a legfőbb cél.

Tevékenységünket a Megrendelő igazolja, ezért rólunk alkotott véleménye számunkra meghatározó jelentőségű.

Mindezek alapján céljaink megvalósítása érdekében - különös tekintettel a vállalási határidőkre, a megbízhatóságra és a környezetközpontú gondolkodás erősítésére - az ISO 9001 ill. az ISO 14001 szabványnak megfelelő minőség- és környezetirányítási rendszert vezettünk be és működtetünk a vállalkozásnál.

A környezetvédelemért viselt felelősség minden munkatársunk közös ügye, a cégvezetés feladata gondoskodni a minőség- és környezeti politika közzétételéről és érvényesítéséről.

Megköveteljük, hogy munkatársaink a saját fegyelmezett és a minőség- és környezetirányítási rendszer szerint dokumentált munkájukkal eredményesen járuljanak hozzá a minőség- és környezeti politika gyakorlati megvalósításához.

A társaságnál folytatott képzés része a környezetvédelem oktatása, megfelelő tájékoztatást adunk munkatársainknak a környezetvédelemmel kapcsolatos vezetői intézkedésekről.

Folyamatos kapcsolatot tartunk a környezetvédelmi hatósággal és egyéb érdekelt felekkel.

Elvárjuk, hogy minden partnerünk megfelelő együttműködéssel segítse elő közös feladataink sikeres teljesítését, a környezettudatos szemlélet érvényesítését.

Megrendelőinkkel olyan szakmai, üzleti jó kapcsolat kialakítására, fenntartására törekszünk, amely a személyes értékekre és a kölcsönös bizalomra épül.


Kisely Ferenc
ügyvezető

Miskolc, 2009.03.01.